قيمت امروز کارخانه حالت استاندارد نوع سايز رديف
SCODAR ENGINEERING CO.
http://2zaar.com
مشارکت در واردات کالا
شرکت مهندسي و بازرگاني اسکدار
 
جهت اخذ تاييد و خريد نهايى با دفتر فروش تماس حاصل فرماييد
مشارکت درسرمايه گذاري
مشاوره در اموربازرگاني
                                                                                  فروش و توزيع انواع ميلگرد                                                                                                 فروش وتوزيع انواع ورق استنلس استيل                                                                         فروش و توزيع انواع ورق گالوانيزه                                                                                                   فروش وتوزيع انواع ورق گالوانيزه رنگي                                                                           فروش وتوزيع انواع ورق روغني
Double click to edit
تماس با ما
N/A اکسين 2*6 St37 شيت 10 1
N/A اکسين 2*6 St37 شيت 12 2
N/A اکسين 2*6 St37 شيت
15 3
N/A اکسين 2*6 St37 شيت 20 4
1660 اکسين 2*6 St37 شيت 25 5
1660 اکسين 2*6 St37 شيت 30 6
1660 اکسين 2*6 St37 شيت
35 7
1660 اکسين 2*6
St37
شيت 40
8
1800 اکسين 2*12
St37 شيت 10 9
1800 اکسين 2*12
St37 شيت 12 10
1800 اکسين 2*12
St37 شيت 15 11