با توجه به رشد صنايع کشاورزي و تنوع محصولات در ايران ، اين شرکت در زمينه صدور محصولات کشاورزي به سراسر جهان فعال بوده است .
از آنجائيکه ايران در صنايع الکتريکي خودکفا شده است اين شرکت آماده همکاري جهت صادرات محصولات الکتريکي نيز مي باشد
.
سرمايه گذاري
همکاري
شرکت مهندسي و بازرگاني اسکدار
SCODAR ENGINEERING CO.
قيمت فروش و توزيع انواع ميلگرد