شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

اوره

از اوره برای ساخت بسیاری از مواد شیمیایی از جمله انواع پلاستیک،ترکیب در مصولات پزشکی، آرایشی و بهداشتی کود کشاورزی و چسب سازی استفاده می شود.