شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

آمونیاک

ماده ای با فرمول شیمیایی NH 3 بوده و ترکیبی معدنی و بی رنگ می باشد. فرم معمول مورد استفاده از این ماده به صورت مایع است و میزان بسیار بالایی از آن برای تولید کودهای نیتروژنه مورد استفاده قرار می گیرد. تولید مواد شیمیایی مختلف (همانند نیتریک اسید) و استفاده در صنایع غذایی، داروسازی و تولید کاغذ از جمله کاربردهای فراوان این ماده در صنایع مختلف هستند. خواص تمیزکنندگی این ماده سبب شده به یکی از محصولات شوینده محبوب خانگی بدل شود.