شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

BTX

BTX مخفف Benzene Toluene Xylene هست. در پتروشیمی و پالایش نفت بی‌تی‌ایکس BTX عبارت است از مخلوط سه ماده بنزن، تولوئن و مخلوط ایزومرهای زایلین که همگی ترکیبات هیدروکربنی آروماتیکی هستند.

همچنین اگر این مخلوط، حاوی اتیل‌بنزن باشد، از نام بی‌تی‌ئی‌ایکس (BTEX) استفاده می‌شود.