شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

اسکدار Scodar

شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار (سهامی خاص) در سال 1374 شمسی، رسما کار خود را آغاز نمود و از آن زمان با تمرکز در موضوع رضایت مشتری توانسته است در فعالیت های مهندسی و بازرگانی موفقیت های زیادی کسب نماید و لذا باعث شده است صنایع زیادی در ایران خودکفا شوند.

وجود متخصصان و کارشناسان مجرب

این شرکت توسط متخصصین و کارشناسان مجرب با مدیریتی برجسته اداره می گردد که همواره خدماتی استوار و حرفه ای و موثر به مشتریانش ارائه نموده است، لذا همواره شرکت های ایرانی و بین المللی از کارکردن با شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار راضی بوده اند.

شرکت در پروژه های صنعتی

شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار یکی از شرکت های موفق در ایران است که سال های گذشته در بسیاری از پروژه های صنعتی این کشور فعال بوده است.