شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201
Previous slide
Next slide

شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار (سهامی خاص) در سال 1374 شمسی، رسما کار خود را آغاز نمود و از آن زمان با تمرکز در موضوع رضایت مشتری توانسته است در فعالیت های مهندسی و بازرگانی موفقیت های زیادی کسب نماید لذا باعث شده است صنایع زیادی در ایران خودکفا شوند.

وجود متخصصان و کارشناسان مجرب:

این شرکت توسط متخصصین و کارشناسان مجرب با مدیریتی برجسته اداره می گردد که همواره خدماتی استوار و حرفه ای و موثر به مشتریانش ارائه نموده است، لذا همواره شرکت های ایرانی و بین المللی از کارکردن با شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار راضی بوده اند.

شرکت در پروژه های صنعتی:

شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار یکی از شرکت های موفق در ایران است که سال های گذشته در بسیاری از پروژه های صنعتی این کشور فعال بوده است.