شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

فسفات دی آمونیوم

این ماده، نوعی اسید فسفریک است که شامل سه عنصر ضروری نیتروژن، فسفر و پتاسیم است. این عناصر وظیفه تامین مواد مغذی گیاهان را بر عهده دارند و به همین دلیل از آن به عنوان کود استفاده می‌ شود. با توجه به خواص فیزیکی آن، DAP یک ماده سفید دانه‌ ای با چگالی نسبی است.
کود های مخلوط نیترات آمونیوم