شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

مواد اولیه پلاستیک 

پلاستیک ها معمولا از ماده اولیه خام طبیعی مثل سلولز، ذغال، گازوئیل و البته نفت خام تولید می شوند.