شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201
خرید ورق سرد

ورق سرد

به طور کلی برای تهیه محصولاتی با پرداخت سطح خوب و ابعاد دقیق مانند ورق گالوانیزه، تسمه، میله و لوله فلزی، آن ها را در حالت سرد نورد می کنند. به علت اندازه کوچک تر و استحکام بیشتر در مقایسه با نورد گرم،  قسمت عمده نورد سرد با غلتک های 4 طبقه و خوشه ای یا اقماری تهیه می شود. بنابراین ورق سرد به ورق هایی اطلاق می شود که توسط نورد سرد ایجاد شده باشد.

کاربرد ورق سرد

به دلیل کیفیت ظاهری مناسب، اکثر کاربرد این ورق ها در کارهای مربوط به ظاهر می باشد. از جمله آن ها می توان به صنعت خودروسازی، مبلمان اداری، لوازم خانگی، ساخت انواع قفسه، ساخت پنل های غیر قابل انعطاف، مصالح ساختمانی اشاره کرد.

آشنایی با فرایند نورد سرد

کاهش ضخامت ورق در نورد سرد به وسیله یک یا چند قفسه نورد رفت و برگشتی و یا چند قفسه نورد تاندم (سلسله ای) صورت می گیرد. هر قفسه نورد شامل یک چارچوب فولادی است که یاتاقانهای غلتک ها در آن جای گرفته است و نیروی وارد شده به یاتاقانها و حاصل از نیروی نورد را تحمل می کند. به منظور کاهش نیرو و توان، افزایش دقت و یکنواختی ضخامت ورق های نازک از قفسه های چهار غلتکه استفاده می شود.

این قفسه ها شامل غلتک های کاری و غلتک های پشتیبان است. غلتک های کاری با قطر کمتر به صورت مستقیم با ورق در تماس هستند و غلتک های پشتیبان با قطر بزرگ تر به منظور جلوگیری از انحراف غلتک های کاری و خمش آن ها استفاده می شوند.

انواع ورق سرد