شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

پارافین مایع

پارافین مایع یا روغن معدنی به وسیله تقطیر مشتقات نفت تولید می شود و به شدت تصفیه و خالص سازی شده است.

پارافین وکس مایع (Liquid Paraffin Wax)، یک ترکیب مایع شیری رنگ است و برای پودر شست و شو، دترجنت های سنتزی، پروتوئین های سنتزی نفتی و آفت کش های امولسیفایر و غیره کاربرد دارد. در صنعت پارافین مایع زیر شاخه ی روانکار ها محسوب می شود، زیرا نوعی روغن مایع است. در واقع پارافین مایع مخلوطی از هیدروکربن های مایع است.