شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

گریس یک ماده روغنی و روانکار بسیار مهم است که در بیشتر صنعت ها کاربرد ویژه‌ ای دارد به گونه ای که مانند روغن از پرمصرف ترین مواد در سطح جهان می باشد. 

باید بدانید که گریس شامل یک روغن مشتق شده از نفت است و یک ساختار ژله ای یا نیمه جامد دارد که علت غلظت آن می باشد و بدون استفاده از آن، چرخ اقتصاد کشورها به نوعی با مشکل مواجه می ‌شوند.