شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

گوگرد

گوگرد به صورت آزاد و به صورت ترکیبی موارد مصرف بسیاری دارد ولی بیشترین کاربرد آن برای ساخت ترکیبات شیمیایی و فراورده‌های میانی در چرخه صنعت را داراست.

. بیشترین مصرف گوگرد در سال‌های اخیر در صنایع کشاورزی و تهیه کود های فسفاتیک بوده است.
. گوگرد از اجزای باروت است.
. گوگرد برای جوشکاری لاستیک نیز به کار می‌رود.
. گوگرد به عنوان ماده از بین برنده قارچ و همچنین ضدعفونی‌کننده و کود به کار می‌رود.
. گوگرد برای تهیه اسید سولفوریک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
. گوگرد برای ساختن چندین نوع کاغذ، ماده سفیدکننده و به عنوان عایق الکتریکی مورد استفاده‌ قرار می گیرد.
. گوگرد در فرایند تولید کودهای فسفاتی به عنوان ماده ضد قارچ عمل می‌کند.
. سولفات ها در کاغذ های شستشو و خشک ‌بار نیز کاربرد دارند.
. در ساخت کبریت و در آتش ‌بازی نیز این ماده به کار گرفته می‌شود.
. تیوسولفات آمونیوم یا سدیم به عنوان عامل ثابت‌کننده در عکاسی کاربرد دارد.